Contacteer onsAssurMiFID

Verzekeringsbemiddeling op maat

Vanaf 30 april 2014 is de zogenaamde MiFID-wetgeving in de verzekeringssector van kracht geworden. In feite bevestigt deze wetgeving wat wij altijd al deden: uw verzekeringsbehoeften analyseren, producten voorstellen die aan uw behoeften voldoen en daarbij uitgebreid advies verlenen. 

Door deze dienstverlening nu zwart op wit te bewijzen, kan de toezichthouder van de bank- en verzekeringssector FSMA streng toezien op de uitvoering ervan. Voorlopig is nog niet duidelijk welke gevolgen de nieuwe regelgeving in de praktijk zal hebben. Onze beroepsfederaties en de verzekeraars zijn hard aan het werk om alles te implementeren. 

Conform de MiFID-wetgeving, vindt u onderaan een beschrijving van de diensten die ons kantoor aanbiedt, het toezicht van de FSMA, ons beleid inzake belangenconflicten en de wijze waarop we worden vergoed. Heeft u hierover nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Aangeboden diensten

Ons kantoor in Berlaar biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dat wil zeggen dat we onze klanten adviseren over het aanbieden en voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, over het verrichten van voorbereidend werk en over het sluiten van dergelijke overeenkomsten. 

Concreet bieden we volgende verzekeringstakken aan:

Ongevallen; Ziekte; Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; Brand en natuurevenementen; Andere schade aan goederen; BA motorrijtuigen; Algemene B; Diverse geldelijke verliezen; Rechtsbijstand; Hulpverlening; Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, Levensverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; Kapitalisatieverrichtingen. 

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie (inclusief reclame) die aan de cliënt wordt verstrekt, aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn. 

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven. Ons kantoor maakt enkel reclame als dusdanig herkenbaar. 

Toezicht van de FSMA

Top-Assur Heylen is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 62676 A. De FSMA kan bereikt worden op volgend adres: Autoriteit Voor Financiele Diensten En Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2.220.52.75 

Beleid inzake belangenconflicten

In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Wij zullen dan ook steeds minstens twee offertes van verschillende verzekeringsmaatschappijen aanbieden. 

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.  Eventuele kosten of bijhorende lasten die zouden worden aangerekend, zullen steeds vooraf worden meegedeeld. Meer informatie hierover kan u aanvragen via het contactformulier.